fbpx

REGULAMIN KONKURSU

„Dzień Kobiet z Flamenco”

 • 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dzień Kobiet z Flamenco”

 1. Organizatorem Konkursu jest Viva la vida Marlena Michalak, ul. Janowska 18, 81-017 Gdynia.
 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest restauracja Esplendidos w Gdyni Orłowie
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://web.facebook.com/Vivalavida.szkola/ w dniach 08.03- 11.03.2018r.
 • 2

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda kobieta, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest członkiem rodziny pracownika Viva la vida.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 5. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 • 3

 

NAGRODY 1. Nagrodą w Konkursie są 3 bilety imienne na koncert flamenco w restauracji Esplendidos, który odbędzie się 24 marca 2018r. Każdy Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 bilet.

 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://web.facebook.com/Vivalavida.szkola/photos/a.173350506372695.1073741828.166539637053782/547088435665565/?type=3&theater zamieszczą wpis, kończąc następujące zdanie: Flamenco jest dla mnie…
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres [email protected] w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymana nagroda zostanie przekazana w siedzibie firmy „Viva la vida” przy ul. Janowskiej 18 w Gdyni, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z Laureatem.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Viva la vida Marlena Michalak.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

 • 4

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Regulamin konkursu “Dzień Kobiet z Flamenco”

utworzone przez Viva la vida | Mar 8, 2018 | Ciekawostki | 0 komentarzy

 • Regulamin konkursu “Dzień Kobiet z Flamenco”